Starta ditt webbprojekt

Blueline Design har över 20 års erfarenhet av projektledning, webbdesign och webbutveckling och har genomfört en mängd lyckade webbprojekt. Det kan vara allt ifrån enkla hemsidor till avancerade databaser och kundanpassad utveckling.

Ta en första kontakt om du har ett projekt du vill starta. Med dagens teknik är vi inte beroende av att vi måste finnas i ditt direkta närområde utan vi har en arbetsmodell som fungerar oavsett var du befinner dig.

Design & Development

För att ditt projekt ska bli så lyckat som möjligt får du möjligheten att vara aktiv och delaktig i varje steg i utvecklingsprocessen.
Här nedan kan du se den arbetsmodell vi arbetar efter.

Förestudie

Innan vi startar ditt projekt genomför vi alltid en förstudie för att se om ditt projekt är genomförbart, du får en prisuppgift och beräknad tidsåtgång.

Live mockup

Vi presenterar oftast vår idé genom en live mockup. Du får då direkt en känsla av hur det kommer att se ut och fungera och kan komma med synpunkter och kommentarer.

Live dev

I vår arbetsmodell använder vi oss av något vi kallar live dev vilket innebär att du kan följa ditt projekt i realtid direkt online. En delaktig kund ger ett mer lyckat slutresultat.

Uppföljning

Vi följer upp alla våra projekt och kan komma med förslag och rekommendationer för att du ska få ut mer av din satsning. Vi siktar gärna mot ett långsiktigt samarbete.

Starta ditt projekt här
Det är helt kostnadsfritt att påbörja ett nytt projekt. Vi analyserar ditt projekt och återkommer med prisuppgift.

    Call Now Button